Εξοικονόμηση ενέργειας

Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορους τρόπους όπως για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό ή για την λειτουργία βιομηχανικών μηχανών έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των ορυκτών αποθεμάτων, την ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και την επιβάρυνση μας οικονομικά.

Η ομάδα της Ether αναλύοντας τις ενεργειακές υποδομές, εστιάζοντας στα προβλήματα και υλοποιώντας λύσεις για τη μείωση ενεργειακών καταναλώσεων, για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, επιτυγχάνει

  • Οικονομικό όφελος
  • Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης
  • Περιβαλλοντικό όφελος με την μείωση του Co2