Μετρητές ενέργειας

Έξυπνους μετρητές (Smart Meters) ονομάζουμε τις συσκευές εκείνες που πραγματοποιούν μετρήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης, του νερού και του αερίου και καθώς τα δεδομένα αυτά είναι πραγματικού χρόνου και ψηφιακά, επιτρέπουν την εύκολη επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά τους. 

Η Ether έχει μακροχρόνια αποκλειστική συνεργασία με την εταιρία παραγωγής ηλεκτρονικών μετρητών Elgama. Τα τελευταία 5 χρόνια η Ether έχει προμηθεύσει πάνω από 120.000 Elgama μετρητές στον ΔΕΔΔΗΕ καθιστώντας την leader στον χώρο των ηλεκτρονικών μετρητών. Οι μετρητές Elgama έχουν ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα και την πιο ανταγωνιστική τιμή της αγοράς.

Σε ότι αφορά τόσο το net metering όσο και τις υπόλοιπες μετρητικές ανάγκες της αγοράς (πχ ενδιάμεσες μετρήσεις), η Ether προσφέρει πλήρη γκάμα προϊόντων πιστοποιημένων και εγκεκριμένων από τον ΔΕΔΔΗΕ:
• Ηλεκτρονικούς μετρητές Elgama
• Modems Elgama
• Πλαστικά κιβώτια μετρητών
• Μετασχηματιστές έντασης μετρητών
• Σύστημα παρακολούθησης ενέργειας

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας