Συνεργασίες


Μετρητές Ενέργειας

Η Elgama είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρονικών μετρητών στην Βαλτική. Η εταιρία σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει προϊόντα για μέτρηση και διαχείριση ενέργειας και μαζί με τους συνεργάτες της δημιουργεί συστήματα για την διαχείριση των ενεργειακών δεδομένων.

Η Elgama παρέχει ένα πλήρες φάσμα ηλεκτρονικών μετρητών για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

www.elgama.eu

Ενεργειακό Software

Η EnergyICT είναι μια από τις 3 κορυφαίες εταιρίες του χώρου στην παροχή υψηλής τεχνογνωσίας Ενεργειακών Πληροφοριακών Συστημάτων σε πάροχους ενέργειας και τελικούς καταναλωτές.

www.energyict.com