Ηλεκτρονικοί μετρητές νέας γενιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ να εκσυγχρονίσει τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να βελτιστοποιήσει της υπηρεσίες που προσφέρει στους τελικούς πελάτες του, η Ether μειοδότησε σε διαγωνισμό για την προμήθεια 40.000 ηλεκτρονικών μετρητών νέας γενιάς (Smart Meters) αξίας 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Οι ηλεκτρονικοί μετρητές νέας γενιάς (Smart Meters) διαφοροποιούνται από τους απλούς ηλεκτρομηχανικούς τόσο ως προς τις νέες δυνατότητες που παρέχουν όσο και από την λογική ενσωμάτωσης τους σε προγράμματα έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας. Έτσι διαθέτουν εξειδικευμένο λογισμικό που λειτουργεί μέσα στον μετρητή, επιτρέποντας την συλλογή πληροφοριών όπως διαφόρων μεταβλητών ενέργειας, την καταγραφή χρήσης σε πολλαπλές ταρίφες τιμολόγησης ακόμα και πληροφορίες σχετικά με τυχόν προσπάθειες υποκλοπής ρεύματος. Οι μετρητές αυτοί πρόκειται να παραδοθούν εντός του 2015.

Αξιοποιώντας την γνώση και εμπειρία της, η Ether έχει διαμορφώσει το σύνολο των λύσεων που απαιτούνται για τα έργα Smart Grid, από το επίπεδο των μετρητικών διατάξεων μέχρι και τα κεντρικά συστήματα, αποτελώντας μια ευρέως αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη πρόταση.Η Ether είναι πρωτοπόρος Ελληνική εταιρία με δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά εφαρμογές Smart Grid, Διαχείρισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας.  Έχοντας πλέον περισσότερα από 300 επιτυχημένα έργα αλλά και στελέχη με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, η Ether εξασφαλίζει τον βέλτιστο ενεργειακό σχεδιασμό του πελάτη και την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.Πίσω στη λίστα