Επιτυχής ολοκλήρωση Φωτοβολταϊκών έργων 12MW

Η Ether ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση Φωτοβολταϊκών έργων μεγέθους 12MW.
Πίσω στη λίστα