Ανακοίνωση

Έργα 1ου 7Μήνου

Η Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom, εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, συνεχίζοντας δυναμικά την επιτυχημένη πορεία της στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της κατασκευής 27 φωτοβολταϊκών σταθμών, συνολικής ισχύος 14,1 MW, στις παρακάτω περιοχές:

Η Ether, με πολυετή εμπειρία στην κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους επενδυτές, δίνοντας υπηρεσίες «με το κλειδί στο χέρι» από την αρχική φάση της μελέτης, την κατασκευή, και στη συνέχεια τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Παράλληλα έχει στενή συνεργασία με μεγάλες ελληνικές τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς συμβάλλοντας στην πιο έγκαιρη δανειοδότηση της επένδυσης και στην αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών δυσκολιών που τα έργα συνήθως αντιμετωπίζουν κατά την φάση υλοποίησής τους (bridge financing).

Η έμπειρη μελετητική ομάδα της Ether, το ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και οι στενές συνεργασίες της με τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής εξοπλισμού, διασφαλίζουν την αρτιότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων.