Ανακοίνωση

Ανακοίνωση λειτουργίας 2 Φωτοβολταϊκών Σταθμών στην Λάρισα.

Συνεχίζοντας την ιδιαίτερα πετυχημένη συνεργασία της με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Θεμάτων-Φωτοβολταϊκών (afo.gr), η Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom, εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ανακοινώνει την θέση σε λειτουργία-ηλέκτριση 2 αγροτικών φωτοβολταϊκών σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας.