Ανακοίνωση

Ανακοίνωση λειτουργίας 12 Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Η Ether, μέλος του Ομίλου Intracom Telecom, εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, ανακοινώνει για το 10 εξάμηνο του 2021 την θέση σε λειτουργία-ηλέκτριση 12 φωτοβολταϊκών σταθμών στις παρακάτω περιοχές: